Een korte verantwoording van mijn werk

Meerdere malen heb ik de behoefte gehad een verantwoording te schrijven voor het werk dat ik maak. Stuk voor stuk (korte) teksten met beweegredenen en gevoelens om maar duidelijk te maken "waarom doe ik dit".

Deze teksten die op verschillende tijden zijn geschreven kunt u nalezen door op de knoppen links hiernaast te klikken.